skip to Main Content

Curriculum Vitae e Dr. Gëzim Myftari

  • April 28, 2014

Të tjera Bashkeautor ne disa botime te psikiatrise-ligjore. Pjesmares ne hartimin e ligjit per Shendetin Mendor te miratuar me 1996. Kam marre pjese ne te gjitha konferencat Psikiatrike te zhvilluara ne vendin tone si edhe ne shume te tjera te…

Read More