skip to Main Content

Curriculum Vitae e Dr.Shk. Besim YMAJ

TË DHENA PERSONALE  
EMRI / MBIEMRI BESIM YMAJ
ADRESA Rruga “Pjeter Budi”, Fark e vogel ,shtepi private TIRANË
TELEFON +3554308066; +355662077624, +355694112541
FaX +35542345822
E-mail(s) besimymaj@ymail.com,bymaj@hotmail.com
KOMBESIA SHQIPTARE
DATELINDJA 08 QERSHOR 1957
GJINIA MASHKULL
Tituj e grada shkencore Doktor i shkencave (DR) viti 1999
EDUKIMI PARAUNIVERSITAR  
Viti 1972-1976
Titulli i kualifikimit DIPLOME PJEKURIE, GJIMNAZ I PËRGJITHSHEM
Shkolle mesme SHKOLLA E MESME E PËRGJITHSHME “SKENDERBEG’’ TIRANË
EDUKIMI UNIVERSITAR
Viti 1978 – 1983
Titulli i kualifikimit MJEKË I PËRGJITHSHËM
Universiteti UNIVERSITETI I TIRANËS
FAKULTETI I MJEKËSISË
EDUKIMI PASUNIVERSITAR
Viti Shtator 1987 – Tetor 1989
Titulli i kualifikimit ANATOMO- PATOLOG
Institucioni SHERBIMI I ANATOMISE  PATOLOGJIKE
TEMA E KURSIT VDEKJET E PAPRITURA
VLERESIMI SHUME MIRE
Viti 1989-1999
Titulli i kualifikimit EKSPERTE MJEKO-LIGJOR
Institucioni SHERBIMI QËNDROR I MJEKËSISË LIGJORE TIRANË.
Viti 1999-2000
Titulli i kualifikimit BIOLOG-LIGJOR
Institucioni SHERBIMI QËNDROR I MJEKËSISË LIGJORE TIRANË
 
EKSPERIENCA NE PUNE
Viti 1983-1986
Institucioni  SPITALI CIVIL TROPOJË
Aktiviteti i kryer Mjekë i përgjithshem
 
Viti 1990-1991
Institucioni SPITALI CIVIL TROPOJË
Aktiviteti i kryer EKSPERT MJEKO-LIGJOR DHE ANATOM-PATOLOG.
 
 Viti 1991-1997
Institucioni SHERBIMI QËNDROR I EKSPERTIMEVE MJEKOLIGJORE NË QENDREN SPITALORE UNIVERSITARE TIRANË.
Aktiviteti i kryer EKSPERT MJEKO-LIGJOR (Patolog ligjor, biolog ligjor)
 
Viti 1997 –2006
Institucioni INSTITUTI I MJEKËSISË LIGJORE, MINISTRA E DREJTËSISË TIRANË
Aktiviteti i kryer Ekspert Mjeko-ligjor( patolog ligjor- biolog ligjor)
 
Viti 2006  -2013
Institucioni INSTITUTI I MJEKËSISË LIGJORË TIRANË
Aktiviteti i kryer DREJTORI INSTITUTIT TE MJEKESISE LIGJORE
 ANGAZHIME TE TJERA  
1997-2004 Antare i Shoqatës së Shkencave Ligjore Tiranë
 
2001-2006 Antare i Shoqatës Ballkanike të Mjekëve  Ligjore.
 
1994-2008 Pedagog i jashtem në Fakultetin e Mjekësisë për Lendën Mjekësi Ligjore dhe Bioetika Mjekësore.
1992-1996 Pedagog i jashtem në Fakultetin Juridik në lenden Mjekësisë Ligjore.
 
2000-2003 Shef i laboratorit Biologjisë dhe Histopatologjisë në Institutin e Mjekësisë ligjore.
1992-1994 Pedagog i jashtem në Shkollen e Infermerisë Tiranë.
 
 2008 -2011 Pedagoge i jashtme në Universitetin “Kristal “, dega Farmaci(Lenda  Bioetika Mjekësore)
 
2008 – 2010 Pedagog i jashtem në Fakultetin e Drejtësisë Universiteti i  Tiranës ( Mjekësi ligjore)
2009 –2013 Pedagog i jashtem në Fakultetin e Infermerisë Tiranë në lenden e Patologjisë Morfologjike
 
2010 -2013 Pedagog i jashtem në Universitetin privat  “AMERIKAN” dhe “ILYRIA” Mjekesi ligjore  në degen Drejtesi, Anatomi Patologjike me Mjekesi
 KUALIFIKIME TE TJERA
1999  Tiranë M.D ( Mbrojtja e Doktoraturës ) “ Aspektet Mjekoligjore të Aksidenteve automobilistike “ (traumave komplekse.  Studim eksperimental i ekspertimit psikologjik të kohës së reagimit të shoferit.)
 
2006  Tiranë Trajnim për administrim public – Menaxhim Drejtim
2006  Tiranë Trajnim  në menaxhim te sherbimeve te pushtetit ekzekutiv USAID
LISTA E PUBLIKIMEVE
 1998  Tiranë Aspekte mjeko-ligjore të traumave automobilistike vdekjeprurëse ( teme studimore)
1999 Tiranë Koha e reagimit të shoferit. Rëndësia e ekspertimit psikologjik-mjekoligjor ishoferit. ( koha e reagimit dhe e perqendrimit, refleki dëgjimor dhe ai pamore); studim eksperimental ( Disertacion per marrjen e grades shkencore “ Doktor”)
1998 Tiranë Disa aspekte mjekoligjore kriminalistike dhe kriminologjike të dëmtimeve me armë zjarri   ( bashkëautore, Konferenca nderkombtare Tiranë)
1999  Tiranë Aspekte mjekoligjore të dëmtimeve të personit në aksidentet automobilistike ( Buletini I Shkencave Mjekësore vellimi 35, Nr. 2 Universiteti i Tiranës).
2000  Maqedoni Vlera e të dhënave stomotologjike gjatë identifikimit të individeve në ekspertizën mjekoligjore. Koferenca  nderkombetare e stomotologeve Tetove Maqedoni.
2001 Kroaci Disa aspekte të Etikës Mjekësore dhe Bioetikes në Shqipëri ( Konference nderkombetare Dubrovnik Kroaci)
2002  Tiranë Shqyrtimi i vecorive mjekoligjore të suicideve gjatë gjate 2 viteve. Konferenca kombetare mjekoligjore Tiranë
2004  Tiranë Aspektet mjekoligjore te suicideve në Shqipëri. (Konferenca ballkanike e Shkencave Ligjore)
2008  SHBA  “ Aspektet mjekoligjore të traumave vdekjeprurese të mjeteve të transportit nëvendin tonë” ( Kongresi Botror i Shkencave Ligjore , takimi 18-të 21-25 korrik 2008 në New Orleans SH.B.A
2009 Turqi “Zhvillimi i Mjekesise Ligjore në Shqiperi” Konferenca e IV -të e Akademise se Shkencave ligjore Mesdhetare,  Antalya  Turqi ,14-18  Tetor ,2009.
2010 Tetove Hemorragjia postoperatore nga tonsilektomia dhe potenciali letal i saj: kazuistikë dhe shqyrtim i literaturës, bashkeautore  (Kërçovë, 29-30 Tetor, 2010)
Revista  MMJ Vdekja e papritur për shkak të medulloblastomes ( Sudden death due to medulloblastoma) bashkeautor , botuar ne BMJ Case Reports, viti 2010
AFTESI DHE NJOHURIPERSONALE
Gjuhë të huaja Anglisht,
Te tjera Aftesi per pune ne kompjuter ( njohes i disa programeve)
Posedon licensen per shofer , eksperenca 13 vjet