skip to Main Content

Curriculum Vitae e Dr. Gëzim Myftari

TE DHENA PERSONALE 
Emri Gezim
Mbiemri Myftari
Atesia Pertef
Datelindja 01/09/1954
Vendlindja Tirane
Gjendja Civile I Martuar me dy femije
ARSIMIMI: 
1969-1974 Kam mbaruar studimet ne shkollen e mesme te Pergjitheshme  “Ismail  Qemali” ne Tirane.
1974-1980 Kam kryer studimet e larta prane Fakultetit te Mjekesise ne degen e mjekesise te pergjitheshme dhe jam diplomuar me 31.05.1980 me Nr. Diplome 3923B.
1983 Kam mbrojtur Gjuhen Angleze prane deges se gjuheve te huaja te Fakukltetit Histori-Filologji me 10.06.1983.
1993 Kam mbrojtur gjuhen Italiane me 05.03.1993.
 EKSPERIENCA PUNE: 
1980-1987 Punoj si mjek i pergjithshem dhe ne vitin 1987 fitoj te drejten e Specializimit ne Degen e Psikiatrise ne specialitetin e Psikiatrise-Ligjore,per te cilin jam paisur me Deshmi nga Fakulteti i Mjekesise Departamenti i Neuro-Psikiatrise.
1992-1998 Emerohem shef i klinikes se Spitalit te Burgjeve si edhe Krye-Ekspert i Sherbimit Psikiatriko-Ligjor per te gjithe Republiken.
1998-2003 Promovohem ne te njejten detyre por tanime si Drejtor i Qendres Spitalore te Burgjeve dhe njekohesisht Krye-Ekspert i sherbimit te Psikiatrise-Ligjore te Republikes.
1989-2003 Pedagog i jashtem dhe pergjegjes i lendes se Psikiatrise-Ligjore prane Fakultetit te Drejtesise ne Tirane dhe ne Akademine e Rendit Publik “Arben Zylyftari”.
1988-2005 Pedagog i lendes se Psikiatrise Gjyqesore prane Universitetit te Tiranes  Fakulteti i Drejtesise.
KUALIFIKIME: 
1994 Ne Trieste Itali prane klinikes universitare per nje kohe      njemujore,1996 Holande The Course in Basic Counselling for Torture Survivors held 1998 pjesmares ne konferencen”Effectve Prevention of Crime and Violence among Persons with Major Mental Disorders”.
1999 Specializuar ne Angli, Gjermani, Itali, Poloni per trajtimin e te denuarve me probleme psikike i mbeshtetur nga Keshilli i Europes.
2001 Kam drejtuar nje projekt te mbeshtetur nga Fondacioni Sorros “Nga izolomi drejt nje shoqerie te lire” per nje periudhe 12 mujore. Anetar i shoqates mbarekombetare te psikaterve qe nga themelimi i saje e ne vazhdim.

Të tjera

  • Bashkeautor ne disa botime te psikiatrise-ligjore.
  • Pjesmares ne hartimin e ligjit per Shendetin Mendor te miratuar me 1996.
  • Kam marre pjese ne te gjitha konferencat Psikiatrike te zhvilluara ne vendin tone si edhe ne shume te tjera te zhvilluar jashte vendit ku edhe kam referuar lidhur me aspektet e specifikat e papergjegjshmerise ne vendin tone.
  • Autor ne librin “Etika Mjekesore” ne 1995.
  • Autor i tekstit ‘’ Psikiatria  Forense’’
  • Ne konferencen e IV kombetare te shkencave-ligjore mbajtur ne Tirane nga 2-3  nentor 1999 ne Tirane kam paraqitur punimin “Disa aspekte te papergjegjshmerise dhe ligji ne Republiken e Shqiperise”.
  • Ne konferencen kombetare te “Qendrimit te publikut Shqipetar ndaj Alkolit” e mbajtur ne Tirane nga 20-21 tetor ne Tirane me Kumtesen “Crregullimet e Personalitetit tek Alkolistet kronik”. Dhe referati “Halucinoza Alkolike” te botuara ne tekstin “Alkolizmi kronik dhe pasojat mbi sistemin nervor”.

Aktualisht Ekspert Psikiater prane Institutit te Mjekesise Ligjore Tirane.

 DR. GEZIM  MYFTARI

Adresa : RR.’Pjeter Bogdani’ Pallati 9katesh i Meksit.  

Tel:00355/4261706

Cel:0682026239

E-Mail:g_myftari@yahoo.it