skip to Main Content

Studio mjeko-ligjore Hipokrati është një shërbim i referencës shkencore teknike e fushës mjeko-ligjore, psikiatriko-ligjore dhe e fushës së vlerësimit të dëmeve shëndetësore në shërbim të komunitetit dhe të organeve të drejtësisë, mbështetur nga hulumtimet shkencore me cilësi të konkurencës dhe respektit të dinjitetit njerëzor.

Kjo studio ka në përbërje të saj mjekë ligjorë dhe psikiatër ligjorë të kualikuëar dhe me një përvojë shumë vjeçare në fushat përkatëse. Gjithashtu kjo studio bashkëpunon dhe me specialistët më të mirë të klinikave universitare të Fakultetit të Mjekësisë.

Qëllimi kryesor i studios Hipokrati është afrimi i ekspertizës mjeko-ligjore dhe psikiatrike – ligjore shkencore të pavarur në rastet penale dhe civile.
Misioni është që të afrojmë vlerën e së vërtetës me anën e ekzaminimeve mjeko- ligjore dhe psikiatriko – ligjore me cilësinë, mbeshtetjen teknike dhe përvojën personale, të stat përbëres.

Drejtuesit e kësaj studio janë:

dr Besim Ymaj 2      Dr. Gëzim Myftari

1. Dr.Shk. Besim Ymaj i specializuar në fushën e ekspertizës mjeko ligjor dhe të anatomisë patologjike.

2. Dr. Gëzim Myftari i specializuar në fushën e psikiatrisë ligjore dhe klinike.

 


microscope300   gene   d_1884598c   bannerGraphics_15

Shërbimet që afron studjo mjekoligjore Hipokrati janë:

1. Patologjia Ligjore

2. Psikiatria Ligjore

3. Vleresimi i demeve shendetesore

 


Ambjentet tona

zyra0  zyra2  zyra3     zyra4Na kontaktoni

Adresa: Bulevardi Bajram Curri, pallatet 1 Maj, shk9, ap 21, Tiranë

E-mail: info@sml.al

Tel: 042206234

Dr.Shk. Besim Ymaj: +355 66 20 77 624      BYmaj@hotmail.com

Dr. Gëzim Myftari: +355 68 20 00 239      g_myftari@yahoo.it