skip to Main Content

Ndër shërbimet që afron studjo mjeko ligjore Hipokrati  janë:

  • Medical malpractice: përfitimi i një dëmshpërblimi të drejtë për dëmet e shkaktuara nga gabimet mjekësore;
  • Dëmshpërblim dëmi të personave nga aksidentet automobilistike, aksidentet në punë, sëmundjet e shkaktuara nga ndotja e ambientit;
  • Patologjia forense: konsulencë e palëve në autopsitë mjekoligjore dhe anatomopatologjike;
  • Konsulencë mjekoligjore në kategorizimin e dëmtimeve trupore të personave;
  • Konsulencë psikiatriko ligjore të shëndetit mendor;
  • Konsulencë psikiatriko ligjore dhe mjeko ligjore në moshat e avancuara, demencë sëmundje alzhaimer, sëmundjet mendore, në rastet e testamenteve dhe aktet noteriale, qetësia për një vlerësim specialistik më të mirë mbi mundësinë për të reaguar (për të qenë i përgjegjshëm);
  • Mbrojtje ligjore të mjekëve në rastet e gabimeve mejkësore;

Ju mund të shihni një listë më të detajuar duke klikuar në kategoritë e mëposhtme:

1.PATOLOGJIA LIGJORE

2.PSIKIATRIA LIGJORE

3.VLERESIMI I DEMEVE SHENDETESORE

 

health_a male-with-blood-samples DLR_IR_04 d_1884598c