skip to Main Content

istock_000014368289small

Shërbimet e ofruara nga studio mjeko-ligjore Hipokrati në fushën e patologjisë ligjore janë:

1. Konsulencë klinike mjeko-ligjore

 • vlerësim i lëndimeve fizike në përgjithësi (kategorizimi i tyre);
 • vlerësim në abuzimin me moshat e mitur;
 • vlerësim i dhunës në familje;
 • vlerësim i dhunës seksuale;
 • vlerësim i gjendjes shëndetësore të personave të dënuar;
 • vlerësim i përgjegjësisë  për neglizhencat mjekësore;
 • vlerësim i mostrave biologjike në analizat laboratorike;
 • vlerësim i aksidenteve dhe i sëmundjeve profesionale;
 • vlerësim i opinioneve ligjore mjekësore spitalore;
 • përcaktimi i abuzimit dhe i vartësisë nga lëndët narkotike;

2. Urgjencat mjeko-ligjore

 • dhuna seksuale;
 • dhuna në familje;
 • dehja dhe abuzimet me substancat narkotike;
 • dëmtimet e personave;

3. Konsulencë të paleve në kryerjen e autopsive mjeko ligjore dhe anatomo patologjike

 • vdekjet e dhunëshme (vrasje, vetëvrasje aksidentale);
 • vdekje të papritura;
 • vdekje naturore të ndodhura në rrethana të dyshimta;
 • vdekje në kushte spitalore;
 • rivlerësim  raportesh mjeko ligjore të vdekjeve;
 • riekzaminime me ekzumim të vdekjeve;

 

Mos ngurroni të na kontaktoni në:

Adresa: Bulevardi Bajram Curri, pallatet 1 Maj, shk9, ap 21, Tiranë

E-mail: info@sml.al

Tel: 042206234