skip to Main Content

pathHeader

Shërbimet e ofruara nga studio mjeko-ligjore Hipokrati në fushën e psikiatrisë ligjore janë:

1. Në Procesin Penal

 • Përcaktim i përgjegjshmërisë apo papërgjegjshmërisë ndaj Ligjit;
 • Përcaktim i aftësisë së dëshmitarit për të dëshmuar në një proçes Penal;
 • Konsatimin e dëmtimit psikik të personave të abuzuar, nga dhuna seksuale, pedofilia, dhuna në familje;
 • Vlerësimin e gjendjes psikike të personave që janë përdorues të drogave, alkolit;
 • Përcaktimin e masave mjekësore të mjekimit të detyruar;

2. Në Procesin Civil

 • Përcaktimin e rasteve të heqjes së zotësise juridike për të vepruar;
 • Përcaktimin e aftësisë psikike në rastet e Lëshimit  të Testamenteve të kontesuara;
 • Vlerësimin e gjendjes psikike në rastet e divorceve e lidhur me aftesinë psikike të prindit i cili do të marrë kujdestarinë e fëmijës;
 • Vlerësimin e dëmit psikik në rastet e mjekimit të gabuar;
 • Vlerësimi i dëmit psikik si pasojë e dhunës fizike dhe psikike;
 • Përcaktim i gjendjes psikike në rastet e heqjes së atësisë.

 

Mos ngurroni të na kontaktoni në:

Adresa: Bulevardi Bajram Curri, pallatet 1 Maj, shk9, ap 21, Tiranë

E-mail: info@sml.al

Tel: 042206234