skip to Main Content

Ju mund te na kontaktoni duke plotesuar formen e meposhtme:

Ose në adresën e mëposhtme:

Bulevardi Bajram Curri, pallatet 1 Maj, shk9, ap 21, Tiranë

E-mail: info@sml.al

Tel: 042206234

Dr.Shk. Besim Ymaj: +355 67 20 77 624      BYmaj@hotmail.com

Dr. Gëzim Myftari: +355 68 20 00 239      g_myftari@yahoo.it