skip to Main Content

d_1884598c

Studio mjeko-ligjore Hipokrati bën vlerësimin e dëmeve shëndetësore:

  • në aksident automobilistike;
  • aksidentale;
  • të trajtimit të gabuar mejkësor;
  • mjedisore ( ndotjet  ambientale, helmimet industrial, rezatimi, etj..);
  • gjendjes psikike;

Ky vlerësim i dëmeve shëndetësore bëhet në rastet e :

  • vlerësim i dëmeve shëndetësore me humbje të aftësisë së përherëshme;
  • vlerësim i dëmtime shëndetësore pa humbje të aftësisë së përherëshme;
  • vlerësim i dëmve shëndetësore në raste e vdekjeve;

 

Mos ngurroni të na kontaktoni në:

Adresa: Bulevardi Bajram Curri, pallatet 1 Maj, shk9, ap 21, Tiranë

E-mail: info@sml.al

Tel: 042206234